Dr. Ahmet Çağrı Bağbaba

Özet: Yeni nesil otomobillerde elektronik kontrol ünitelerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Özellikle otonom araçlara doğru gidilen bu süreçte, otomotiv sektöründe kullanılan bu elektronik kontrol ünitelerinin güvenli bir şekilde çalışması, hatalara karşı toleranslı olması ve hangi seviyede güvenli olduğunun tespiti hayatı önem arz etmektedir. Bu sebeple, güvenli otomotiv sistemlerinin tasarımına ve üretimini desteklemek amacıyla İSO 26262 gibi fonksiyonel güvenlik standardları ortaya çıkmıştır. Bu sunumda otomotivde kullanılan entegre devreler özelinde fonksiyonel güvenlik tanıtılacak, öneminin yanında analiz ve doğrulama yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.

Dr. Ahmet Çağrı Bağbaba 2013 ve 2015 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamlamış, bu sırada araştırma görevlisi olarak ve çeşitli firmalarda dijital donanım tasarımı mühendisi olarak çalışmıştır. 2017’den beri Cadence Design Systems’ta otomotiv entegre devrelerinin fonksiyonel güvenliği üzerine çalışmaktadır. Aynı alanda doktorasını 2022’de tamamlamıştır.

Zoom Toplantı Bağlantısı: https://mef-edu-tr.zoom.us/j/95590566515
Meeting ID: 955 9056 6515

IEEE Events: https://events.vtools.ieee.org/m/314648